محصولات ابزار دقیق پروژه های ژئوتکنیک، ساخت سد، گودبرداری ها، تونل، معدن و....


 

پربازدیدترین مطالب

دستگاه انحراف سنج اینکلاینومتر

دستگاه انحراف سنج اینکلاینومتر  Digital Inclinometer Systemیکی از موارد مهم در حین اجرای هر پروژه، کنترل، پایش فرآی...
0 0 13 ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ - ۲۳:۲۶

تجهیزات ابزاردقیق پروژه های سد سازی و معدن

محصولات ابزار دقیق پروژه های ژئوتکنیک، ساخت سد، گودبرداری ها، تونل، معدن و....PAD-M6000دستگاه انحراف سنجگمانه های اکتشاف...
0 0 8 ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ - ۲۱:۴۷

دستگاه انحراف سنج (اینکلاینومتر افقی )

دستگاه انحراف سنج افقی (اینکلاینومتر افقی ) Horizontal Inclinometer Systemیکی از موارد مهم در حین اجرای و اتمام هر پروژه...
0 0 8 ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ - ۲۳:۲۷

ثبات دیجیتال تزریق دوغاب سیمان

دستگاه ثبات تزریق دوغاب سیمان Monitoring & Recording Equipment for Groutingکاربردها:تحليل كيفيت تزريق با استفاده از ...
0 0 5 ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ - ۲۲:۵۸

دستگاه انحراف سنج دیجیتال گمانه های ژئوتکنیک و معد

دستگاه انحراف سنج گمانه های اکتشافی معادن، نفت و گاز Drilling Borehole Digital Inclinometerدر پروژه های حفاری ژئوتکنیک، ...
0 0 4 ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ - ۲۱:۴۸